**GAYRİMENKUL ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR....

27.01.20101- Gayrimenkulün Eski Vergi Borcu!!!!!

Özellikle, kullanılmış gayrimenkul alanların, gayrimenkulün geçmiş yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini, başka bir anlatımla emlak vergisi borcunun olup olmadığını, araştırmalarında yarar vardır. Bunun pratik yolu da, satıcının makbuzlarını kontrol etmek hatta her ihtimale karşı, fotokopisini alıp saklamaktır.

Emlak Vergisi Yasası’nın 30’uncu maddesinin son fıkrasına göre; satış konusu gayrimenkulün, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinden, alıcı ve satıcı müteselsilen yani zincirleme sorumlu tutulmaktadır. Yani yeni alınan evin, birikmiş emlak vergisi borcu, yeni sahibinden alınabilmektedir. Gayrimenkulü satın alan kişi, ödediği geçmiş yıl emlak vergilerini, faiziyle birlikte daha sonra, önceki sahibine rücu edebilmektedir2- Gayrimenkulün Tapudaki Değeri!!!!!

Gayrimenkulün, tapudaki değeri birkaç açıdan önemlidir.a) Gelir Vergisi Yönünden

Gayrimenkullerin, 1 Ocak 2007’den itibaren, iktisap yani “edinme tarihinden itibaren beş yıl içinde” elden çıkarılmasından sağlanan kazancın “Değer Artış Kazancı” olarak beyan edilip, yüzde 15-35 arasında değişen, gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir (GVK Mükerrer Md. 80/6 ve Md.103).

Satın aldığı gayrimenkulü, beş yıl içinde elden çıkarmaları, yani satmaları söz konusu olanların, düşük değer üzerinden alış yapmaları sakıncalı olmaktadır. Satın aldıkları gayrimenkülün alım değerini tapuda düşük gösterenler, bu gayrimenkulü beş yıl içinde sattıklarında, gerçeğin de üzerinde yüksek bir kazanç ortaya çıkabilir. Bu kazançta beyanname verilmesini ve vergi ödenmesini gerektirebilir.b) Harç Yönünden

Alım-satıma konu olan gayrimenkulün tapu harcına esas (üzerinden tapu harcı ödenecek) değeri, alım-satım değeridir.

Alım-satım sırasında, hem alıcı hem de satıcı binde 15’er oranında, “tapu harcı” ödemektedirler.3- Emlak Vergisi Bildirimi!!!!!

Gayrimenkul alanların, gayrimenkulün alındığı yılın sonuna kadar, örneğin 2009’da alanların, 31 Aralık 2009’a kadar, ilgili belediyeye “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekmektedir. Gayrimenkulün, bütçe yılının son üç ayı içinde (örneğin 1 Ekim 2009’dan sonra) alınması halinde ise, emlak vergisi bildiriminin, gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren “üç ay içerisinde” verilmesi gerekmektedir (EVK Md. 23).

Emlak vergisi ise 2010’dan itibaren ödenecektir. Gayrimenkulün alındığı yılın vergisini de, satıcı kimse o ödeyecektir.4- Eşe ve Çocuğa Alınan Gayrimenkul!!!!!

Gayrimenkulün, eş ya da çocuk adına alınması, ancak bedelinin aile reisi tarafından ödenmesi halinde “ivazsız” yani karşılıksız bir intikal söz konusu olmaktadır. Bu ise, veraset ve intikal vergisine tabidir. Eş ya da çocuğun beyanname verip, yüzde 5-15 arasında oranı değişen, veraset ve intikal vergisi ödemeleri gerekmektedir. Ancak, aile reisinin; eş ya da çocuğa gayrimenkulün bedelini “borç olarak” vermesi halinde, herhangi bir vergileme söz konusu olmamaktadır.

<< Geri Tüm haberler için tıklayınız. İleri >>


Bizden Haberler
27.01.2010 **GAYRİMENKUL ALDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER..
27.01.2010 **GAYRİMENKUL ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR....
15.05.2009 **KİRA KONTRATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER


Emlak Yaşam Haberleri
27.10.2017 iki design group,...
27.10.2017 Yapı Merkezi’nden 3...
26.10.2017 NG Residenceta 4 bin...